Detta bör du göra med dåliga tänder

Har man problem med sina tänder, bör man åtgärda dem, för att inte problem ska uppstå i munnen. Det kan dessutom bli svårt att tugga och tillgodogöra sig näringen i maten om man saknar tänder. Faktum är att vi har allt bättre tänder, och vi behåller våra tänder högre upp i åldrarna än för flera år sedan, rapporterar Socialstyrelsen.

Allt fler har bättre tänder

De som har kvar sina tänder som idag är mellan 60 och 90 år. Samma sak gäller yngre, som är mellan 20 till 65 år. De har färre tänder med fyllningar från hål. Liksom hälsan varierar hos befolkningen, beroende på resurser och utbildningsnivån; rika och väl utbildade har bättre hälsa än som saknar resurser och utbildning, skiljer sig tandhälsan åt på samma sätt. Personer med små resurser och låg utbildning har sämre tänder, man ser att antalet utdragna tänder minskar ju högre utbildning personen har. Det finns även skillnader regionalt, så att munhälsan skiljer sig åt var i landet man blir.

Stor variation på tandhälsa var i landet man bor

I Norrbotten har de sämre tänder än i övriga landet. Där har de fler utdraga tänder och fler fyllningar i sina tänder än genomsnittet i resten av landet. Generellt sett är det 72 procent av den vuxna befolkningen i hela landet, och som var över 20 år fyllda, som hade besökt en tandläkare någon gång de senaste två åren, under året 2016. Fler kvinnor än män gick det året till en tandläkare. Mellan åren 2015 och 2016 var 75 procent av kvinnorna och endast 68 procent av männen hos tandläkare. Människor i 70 till 79 år ålder besökte tandläkare i högre grad än de som då var mellan 20 till 29 år. 

Naturligt att fler äldre går till tandläkare

Med åldern kommer även problem med tänderna. Får man dåliga tänder finns det några lösningar på det, man kan antingen införa:

1) Tandbroar med implantat eller enskilda tänder med implantat – i detta fall fäster man titanskruvar i tandköttet och fäster sedan konstgjorda tänder i skruvarna.

2) Tandbroar som fästs i närliggande tänder – denna metod är den vanligaste och innebär att man fäster tandbron i andra tänder som sitter fast

3) Lösa proteser – detta är vad man kallar för löständer och som nog de flesta vet vad det är. Patienten tar ut dem på natten och lägger in dem igen på dagen.

Om du inte har någon tandläkare som du kan gå till regelbundet kan du alltid googla en tandläkare, när där du bor. Då googlar du tandläkare Sundbyberg, om du råakr bo där, eller skriver in din ort, så får du flera förslag på tandläkarmottagningar där du bor. Läs mer här om en mottagning i Sundbyberg på: http://www.tandläkaresundbyberg.com.

30 Mar 2018