Tandvård

KVALITATIVA SPECIALISTBEHANDLINGAR

Protetik – tandersättning

En protetisk behandling är aktuell om du förlorat en eller flera tänder. Dessa nya tänder kan antingen vara avtagbara eller sitta fast.

De avtagbara görs med en protes som man fäster i de intillsittande tänderna. De fastsittande görs genom kron- eller bro/brygg-konstruktioner. Mer om tandbryggor kan du läsa här.

Käkkirurgi

Käkkirurgi omfattar mång olika tandingrepp och behandlingar. Här är några exempel på kvalificerad kirurgi som utförs:

  • Tandläkaren opererar in tandimplantat i käkbenet
  • Operation av käkben i samband med reglering av tänder
  • Utdragning av visdomständer samt andra svåra utdragningar av tänder.
  • Behandling av skador, som exempelvis käkbensfrakturer.
  • Diagnos på olika förändringar som kan uppstå i munhålan, med mera.

 

Bettfysiologi

Bettfysiologi innebär att man hjälper en patient som har problem i ansikts-, käk-eller huvudområdet som inte har med själva tanden att göra.

Det kan handla om spänningar, trötthetskänsla, huvudvärk, käk- eller öronvärk. Behandlingen kan bestå av bettskena kan det i vissa fall även behövas ytterligare tandbehandlingar, ibland även kirurgiska åtgärder.

Tandlossning

Tandlossning innebär en inflammation i tandens fäste, orsakad av en bakterieinfektion. Tandlossning är en ärftlig sjukdom som ofta drabbar rökare.

Behandlingen inleds med en omfattande rengöring av munnen med specialinstrument. Med hjälp av fortsatt egen tandvård har du sedan goda chanser att få behålla dina tänder.

Rotbehandling

Rotbehandling, eller endodonti, är den del inom tandvården som betyder att man behandlar tandens pulpa, det vill säga tandens nerv och käkbenet omkring. Många olika typer av skador kan drabbas pulpan, skador som ofta orsakar smärta och ömhet samt även käksvullnader i vissa fall. Behandlingen kallas rotfyllning och innebär kortfattat att man rengör och fyller roten, samt sedan även lagar tandens krona.

Läs mer om tandvård: https://www.tandläkaredrottninggatan.se.