Tandbrygga

GRUNDLÄGGANDE FAKTA OM TANDBRYGGOR

Hur fungerar det egentligen med en tandbrygga, eller tandbro som det ofta också kallas?

I fall där en tand är så illa skadad att den måste dras ut är det lämpligt med en tandbrygga. Det är den enda metod som i detta läge kan ersätta tanden, både vad det gäller utseende och funktion.

En tandbrygga fungerar som en fast ersättning som sätts in i stället för en eller flera tänder. Man sätter fast tandbryggan på de tänder som gränsar till luckan som uppstått efter att den skadade tanden har dragits ut.

Friska tänder ett krav

Ska man ersätta en eller flera tappade eller utdragna tänder med en brygga så krävs det att det finns en del friska tänder kvar i munnen, annars går det inte att fästa bryggan. Luckan mellan de tänder som finns kvar får inte heller vara för stor, då finns risken att bryggan inte kommer att hålla.

Har du lagningar på stödtänderna, det vill säga de tänder som är närmast luckan? Det gör inget, snarare kan det vara en fördel eftersom de friska tänderna ändå ofta behöver slipas ned innan bryggan sätts in. Är dina stödtänder helt friska så kan ett tandimplantat vara att föredra, eftersom man ofta vill undvika att behandla helt friska tänder.

Minst två besök behövs

När en brygga sätts in kommer det att krävas minst två tandläkarbesök. Första gången förbereds installationen av bron, den andra gången sätts tandbryggan in.

Förberedelsen innebär att man slipar ”stödtänderna” för att skapa ett bra fäste för bron. Man tar sedan ett avtryck och gör dessutom en analys av tändernas färg.

Ibland kan dock de intilliggande tänderna vara i så dåligt skick att det kan krävas andra förberedande åtgärder, som att göra om gamla rotfyllningar.

Klart efter några veckor

Tandbryggor görs av antingen keramiska material, eller av metall med påbränt porslin. Helkeramiska broar har stora fördelar rent estetiskt och idag finns det dessutom material som håller lika bra som metallvarianter.

Efter några veckor är bryggan färdig och klar att installeras i tandraden. Passar den bra så cementeras den fast på de intilliggande tänderna. Kunden kan få en provisorisk period, för att testa att bryggan fungerar och känns bra.

Hur länge håller en tandbrygga. Upp till 15 år, beroende på vilket material man har valt, patientens munhygien och vilken status det är på stödtänderna. En tandbrygga kan dock i många fall hålla betydligt längre än så.