Akut tandläkare finns i Stockholm

Olyckor inträffar och de kan ske när oavsett tid på dygnet samt föra med sig skador som drabbar vilket område på kroppen som helst. Det handlar alltså inte om när eller vart en olycka händer – det handlar snarare om att den som drabbas snabbt kan komma i kontakt med den nödvändiga hjälp som behövs för att korrigera det uppkomna problemet. En sak som i teorin låter som en självklarhet, men som – tyvärr – i praktiken visat sig vara betydligt svårare att få till stånd.

Det skiljer sig nämligen avsevärt beroende på vad man skadar samt i vilken stad man bor i då det kommer till akut hjälp och här kan man säga – som exempel på detta – säga att en person i Stockholm har bättre möjligheter till snabb vård än vad en person i en mindre stad har att få snabb hjälp; oavsett vilken skada det handlar om. Däremot så kan man även säga att en person i Stockholm som slår ut en tand har bättre möjligheter till att hitta en akut tandläkare än vad en person i Stockholm har som halkat och brutit en arm har.

Skillnaden mellan en akut tandläkare och en vanlig akutmottagning för övriga skador är nämligen stor i Stockholm och den förstnämnda – en akut tandläkare – är något som blivit väldigt mycket bättre under senare år. Ser man till exempelvis ett vanligt armbrott så kan detta handla om åtskilliga timmar sittande på en akutmottagning och detta egentligen oavsett tidpunkt på dygnet. En akut tandläkare och en kontakt med en sådan däremot går betydligt fortare och det är här ändringen har skett. Förr så var det nämligen inte alls ovanligt att man – på samma sätt som vid ett armbrott – fick vänta en väldigt lång tid innan tandskadan kom att korrigeras; men nu kan man i Stockholm se att något har hänt och att det främst är de privata mottagningarna som drivit utvecklingen framåt.

Akut tandläkare finns privat i Stockholm

Det är nämligen så att de flesta privata mottagningar numera avsätter speciella tider för att ombesörja och hjälpa till med just dessa akuta skador och att man – om olyckan är framme – kan gå före i den ordinarie kön om man skulle behöva detta. En sund utveckling i Stockholm som vi får hoppas sprider sig även till andra delar av Sverige.

Naturligtvis ska man även här tillägga att dessa tider som finns för en akut tandläkare ofta sker under dagtid och ordinarie öppettider; slår man ut en tand under natten i Stockholm så får man idag – liksom förr – söka sig till en vanlig akutmottagning. Men även där brukar sträckan från kontakt till ingrepp vara överkomlig och således skilja sig från den vård och väntetid man får vd andra typer av akuta skador.

Här kan man se att Stockholm vuxit rejält under senare år och att sjukvården har väldigt mycket att göra för att växa ikapp och för att kunna erbjuda samma service som man kunde innan den stora inflyttningen startade. En utmaning, utan

18 Jul 2017